USG obličkových tepien

USG vyšetrenie ciev obličiek je neinvazívne (do vnútra organizmu nezasahujúce) a bezbolestné vyšetrenie, ktoré je možné opakovať. 
     Sonografické vyšetrenie obličkových tepien je primárnym vyšetrením pre správnu diagnózu možného zúženia obličkovej tepny. Zúženie obličkovej tepny sa najčastejšie vyskytuje v dôsledku aterosklerózy (kôrnatenia) tepien, alebo útlakom tepny zvonku. Neliečené závažné zúženie obličkovej tepny má vážne zdravotné následky – podmieňuje vznik vysokého tlaku krvi, zníženie funkcie obličky a zmenšovanie veľkosti obličky, či zlyhávanie srdca so vznikom opuchu pľúc. 
     

Vyšetrenie sa odporúča pri nasledujúcich stavoch, či ťažkostiach:

  • ak vysoký tlak krvi vznikne náhle vo veku nad 50 rokov
  • ak vysoký tlak krvi vznikne v mladom veku
  • ak vysoký tlak krvi, ktorý bol dobre kontrolovaný na medikamentóznej liečbe sa náhle stane neovládateľný
  • ak pri vysokom tlaku krvi, ktorý trvá už dhšie dochádza k rozsiahlejšiemu poškodeniu orgánov (oči, srdce, obličky)
  • ak došlo k zníženiu obličkových funkcií, ktoré sa nedá sa vysvetliť inými príčinami, najmä ak sa toto zníženie funkcie obličiek vyskytuje v súvislosti s užívaním liekov zo skupiny tzv. ACE-inhibítorov
  • ak sa veľkosť jednej obličky zmenšuje
  • ak je prítomná nevysvetliteľná znížená hladina draslíka (K+) v krvi 
  • ak sú prítomné opakujúce sa náhle zlyhania srdca nereagujúce na močopudné lieky (diuretiká)
  • ak je potvrdená ateroskleróza (kôrnatenie) tepien v inej oblasti tela (napr. srdce, mozog, dolné končatiny, atď.)