Ultrasonografické (USG) vyšetrenia v angiologickej ambulancii

Ultrasonografické, alebo zjednodušene aj sonografické vyšetrenia sú najdôležitejšie vyšetrenia v našej ambulancii. Sú neinvazívne, čiže nezasahujú do vnútra organizmu, a tým pádom sú absolútne bezbolestné. USG vyšetrenie poskytuje informácie o priechodnosti cievy, o štruktúre cievnej steny. V súčasnosti sú tieto vyšetrenia hlavnou diagnostickou metódou vyšetrenia ciev, pomocou ktorého sa dajú odhaliť mnohé cievne ochorenia.

USG tepien a žíl dolných končatín

USG tepien a žíl horných končatín

USG prívodných mozgových tepien

USG brušnej aorty

USG obličkových tepien