MUDr. LUCIA BRISUDOVÁ (MAHEĽOVÁ)

Na našej angiologickej ambulancii poskytujeme klientom ultrasonografické (USG) vyšetrenia zamerané na cievny systém. Ide o ultrasonografické vyšetrenie s farebným a dopplerovským meraním prietoku. Poskytujeme aj diferenciálnu diagnostiku angiologických ochorení rôzneho druhu s navrhnutím liečby.

Objednať sa môžete kedykoľvek v našom online objednávkovom kalendári, prípadne po 14:00 hod. aj na tel. čísle 0910 451 333. 

Predpis liekov je možné realizovať telefonicky na t. č.  0910 451 333, alebo mailom.

E-mailová adresa: angioambulancia@gmail.com

Radi vás vyšetríme v našej ambulancii v centre Bratislavy na Mýtnej ulici.

Bratislava, Poliklinika Mýtna 5,  3 poschodie (vedľa výťahu).

Ordinačné hodiny:

 • Utorok     7:00 – 16:00
 • Streda      7:00 – 16:00
 • Štvrtok     7:00 – 16:00
 • Piatok      7:00 – 16:00

Zmluvné poisťovne:

Klienti všetkých zdravotných poisťovní majú pri predložení výmenného lístka vyšetrenie 100% hradené poisťovňou.

Pre pacienta/klienta na vlastnú žiadosť, bez výmenného lístka, je cena vstupného vyšetrenia 60Euro.

Vzdelanie a pracovné skúsenosti:

 • Ukončila Lekársku fakultu v Bratislave v roku 2006 v odbore všeobecné lekárstvo.
 • Od roku 2006 do roku 2019 pracovala v Univerzitnej nemocnici v Bratislave.
 • V roku 2010 absolvovala atestáciu z pracovného lekárstva.
 • V rokoch 2011-2019 pracovala v rozličných angiologických ambulanciách v Bratislave ako napríklad MedissimoSportmedAgel Clinic.
 • V roku 2014 získala druhú atestáciu – z angiológie. V rámci predatestačnej prípravy absolvovala pobyt na NÚSCH Bratislava a IKEM Praha.
 • V roku 2015 získala v Prahe certifikát zo sklerotizácie stredných a malých varixov.
 • Od roku 2019 ma vlastnú angiologickú ambulanciu v Bratislave.