USG prívodných mozgových tepien – karotíd

USG vyšetrenie extrakraniálneho úseku mozgových ciev pomôže zistiť, či je v cieve, ktorá zásobuje mozog, prítomný krvný prietok. Zisťovanie smeru toku, rýchlosti toku a odporu cievnej steny pomáha zistiť lekárovi, aký je stav zásobenia mozgu kyslíkom a živinami. Ak je zúženie prietoku krvy v cieve o viac ako 70%, pacientovi hrozí vznik mozgovej príhody. V takom prípade je pacient okamžite poslaný na chirurgické riešenie prípadne na riešenie pomocou stentu, ktorý je do zavedený do zúženého miesta. Táto metóda je osobitne dôležitá taktiež u pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou, ale aj pri iných neurologických ochoreniach. Pred vyšetrením nie je potrebná žiadna príprava.

Vyšetrenie je vhodné pri nasledujúcich stavoch:

  • pri neurologickými príznakmi (porucha hybnosti končatín, porucha reči, náhly prechodný výpadok zraku na jednom oku)
  • pri kôrnatení tepien srdca (koronárna ateroskleróza, ICHS)
  • pri kôrnatení tepien končatín (ICHDK)
  • u fajčiarov
  • pri vysokom krvnom tlaku
  • pri cukrovke (diabetes mellitus)
  • pri vysokej hladine tukov v krvi (hypercholesterolémiou, či hypertriglyceridémiou)
  • pri rozdiely tlaku v horných končatinách väčšom ako 20 mm/Hg (?)
  • stavy po cievnych mozgových príhodách