Cenník lekárskych výkonov

  1. komplexné vyšetrenie odborným lekárom 25 eur
  2. kontrolné vyšetrenie odborným lekárom 20 eur